קולינקס LA

קולינקס LA 2017-10-17T19:27:15+00:00

קולינקס  LA מתוצרת MERCORDI

מעורר ומחזק את מערכת החיסון

הרכב:

תמציות צמחים, אכיניצאה

תכונות:
קולינקס LA מעורר ומחזק את מערכת החיסון ובכך מאפשר התמודדות אוטואימונית טובה יותר במצבי תחלואה,
עקה זיהומים הנגרמים מחיידקי אי.קולי, וזו הנגרמת מקוליבצילוזיס בפרט.

מתי נותנים?
בעת מחלות של כשל חיסוני כגון גמבורו ואנמיה מדבקת,
למניעה של קוליבצילוזיס בכלל ואפרוחים מזוהמים בפרט,
לטיפול בקוליבצילוזיס

מינון והגשה

למניעה של קוליבצילוזיס לאורך כל הגידול, יש להוסיף 20 מ"ל קולינקס לכל 1000 ליטר
מים, בשתייה רציפה ובמשך 5 שבועות ראשונים לגידול.
למניעה של קוליבצילוזיס באפרוחים חלשים ומזוהמים, יש להוסיף 100 מ"ל קולינקס לכל 1000 ליטר מים, בשתייה רציפה ובמשך 7 ימי גידול ראשונים.
למניעת התפתחות קוליבצילוזיס (CRD) בעת מחלות נשימה ויראליות- יש להוסיף 50 מ"ל קולינקס לכל 1000 ליטר מים בשתייה רציפה ובמשך 3-5 ימים.
לטיפול בקוליבציולוזיס בשילוב עם טיפול אנטיביוטי- יש להוסיף 100 מ"ל קולינקס לכל 1000 ליטר מים, בשתייה רציפה ובמשך 4 ימים.
בעת מחלות של כשל חיסוני- יש להוסיף 20 מ"ל לכל 1000 ליטר מים, בשתייה רציפה.
מטילות: 20 מ״ל קולינקס ל 1000 ליטר מי שתיה במשך 5 שבועות ראשונים מתחילת ההטלה

אריזה

1 ליטר

המוצרים שלנו